COVID - 19

Wij trachten u zoveel mogelijk te informeren over de voorbereidingen die getroffen worden en over de maatregelen die genomen worden m.b.t. sporten in het algemeen en het beoefenen van karate specifiek om het risico op besmetting zoveel mogelijk te voorkomen in tijden van Corona.

Dit doen wij door op deze plek verwijzingen te verzamelen en te plaatsen naar relevante informatie vanuit de Karate-Do Bond Nederland, het NOC*NSF, de Rijksoverheid en het RIVM.

Indien nodig zullen berichtgevingen hieromtrent worden gepubliceerd in onze Blogs/Nieuws rubriek.


Logo Platform Shotokan Nederland
Een platform voor- en door Shotokan karateka's, -karatedocenten en -examinatoren.

Evenementen

 

© 2019 - 2022 Copyrights Platform Shotokan Nederland