Update KBN danexamens 2020

Update KBN danexamens 2020

Bericht van de Karate-Do Bond Nederland

Gezien de huidige maatregelen betreft het coronavirus heeft de KBN besloten om de KBN danexamens van 24 mei te annuleren. Uiteraard staat de gezondheid en veiligheid van de examenkandidaten, examinatoren en andere aanwezigen voorop. We zijn daarnaast afhankelijk van de ontwikkelingen en regelgeving vanuit zowel de Rijksoverheid, het RIVM als het NOC*NSF. 

We willen daarbij de potentiële danexamen kandidaten een gedegen voorbereiding kunnen bieden, waarbij ook belangrijk is dat de verenigingen voor alle doelgroepen weer goede examentrainingen kunnen aanbieden. 

De KBN heeft daarom besloten om de KBN danexamens in 2020 alleen in december 2020 te laten plaatsvinden. We zijn op dit moment onze mogelijkheden aan het bekijken hoe we de danexamens verder vorm kunnen geven. Hierover volgt later meer informatie. 

We willen u verzoeken dit kenbaar te maken aan uw examinatoren en mogelijke examenkandidaten.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u aanvullende vragen/opmerkingen hebben verneem ik uiteraard graag van u.