Blogs/ Nieuws
Platform Shotokan Nederland

KBN Danexamens 15 en 16 mei 2021 uitgesteld

Bericht van de Karate-Do Bond Nederland

Het bestuur van de Karate-do Bond Nederland heeft besloten om de KBN danexamens van mei 2021 uit te stellen tot nader order.

 
De belangrijkste reden voor deze beslissing is dat er met de huidige verlengde lockdown nog teveel beperkingen zijn voor het organiseren van een veilig, verantwoord en volledig KBN danexamen voor alle KBN platformen. Daarnaast willen we alle examenkandidaten de kans geven om op een verantwoorde manier te kunnen trainen voor alle onderdelen van het KBN danexamen.

 
De intentie is om zo spoedig mogelijk een nieuwe datum te prikken voor de KBN danexamens. Dit houdt in dat de KBN na de lockdown een nieuwe datum gaat plannen. Het is niet de bedoeling om te wachten tot de danexamens in december. Deze nieuwe datum moet examenkandidaten ongeveer twee tot drie maanden ruimte geven om te trainen voor het danexamen met een partner. De KBN adviseert examenkandidaten om de examen onderdelen zonder partner ook tijdens de huidige lockdown te (blijven) trainen.

De examenkandidaten worden vandaag geïnformeerd over deze beslissing. Vervolgens wordt ook onze website aangepast.  

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u aanvullende vragen hebben over de KBN danexamens verneem ik uiteraard graag van u.   

Kind Regards/Met vriendelijke groet,

Dutch Karate Federation/Karate-Do Bond Nederland

Lonneke Meijer

Bondsbureau KBN

 

 

Zie ook: KBN Danexamens geannuleerd

Bron foto: Karate-Do Bond Nederland

KBN Danexamens december 2020 geannuleerd

Bericht van de Karate-Do Bond Nederland

We zijn als KBN genoodzaakt door de huidige overheidsmaatregelen en op aangeven van meerdere stijlplatformen de Danexamens uit te stellen tot mei 2021. Er kan in de huidige situatie niet optimaal worden getraind op de examenonderdelen waar contact noodzakelijk is. Bovendien kan het examen niet volgens het programma voldoende afgewerkt worden met de huidige regels. We hopen hiermee recht te doen aan iedereen die straks een volwaardig Danexamen wil gaan afleggen. Uiteraard blijven de reeds ontvangen inschrijvingen staan tot het eerstvolgende KBN danexamen in mei 2021. Een definitieve datum voor dit danexamen wordt z.s.m. bekend gemaakt.

Zie ook: KBN Danexamens geannuleerd

Bron foto: Karate-Do Bond Nederland

Geannuleerd - Landelijke dangraadexamentraining 07 november 2020

Naar aanleiding van de verontrustende berichten en besmettingen die zich als een olievlek uitsmeren, bericht ik u mede ook om in navolging op het besluit van het Wadoplatform, ook onze landelijke training van 7 november a.s. te annuleren.

We wachten tot het weer verantwoord is om mensen uit alle windstreken bijeen te brengen.

Lees meer ...
Bekendmaking data regionale dangraadexamentraining

In overleg met de leraren vanuit het Platform Shotokan Nederland is afgesproken dat zij hun Dojo ter beschikking stellen voor de regionale dangraadexamentrainingen en de voorbereidingen hierop.

Deze training staat open voor alle bij de KBN aangesloten Shotokan scholen en is toegankelijk vanaf bruine band.

Thema:      Dangraadexameneisen en -criteria

Vergeet uw tanto en stok niet mee te nemen.

Voorzorgsmaatregelen/sporten in coronatijd:
-  Alle dojo's hebben de nodige voorzorgsmaatregelen genomen conform de RIVM richtlijnen.
-  Neemt u zelf ook de verantwoordelijkheid svp.

De beschikbaarheid van de Dojo's voor de regionale dangraadexamentrainingen staan ingepland in de evenementenkalender van ons platform. Voor nadere informatie adviseer ik u ook deze evenementenkalender te raadplegen.

Voorlopig staan de regionale dangraadexamentrainingen ingepland tot aan de komende KBN dangraadexamens van zondag 13 december 2020.

Lees meer ...