Blogs/ Nieuws
Platform Shotokan Nederland

Voorzichtig meer lucht tijdens de lockdown

Op 23 februari j.l. heeft het kabinet besloten de lockdown en de avondklok voort te zetten in de komende periode van 3 maart tot tenminste 15 maart 2021.

Tijdens deze periode is een lichte verruiming voor de buitensport mogelijk gemaakt:

Kort samengevat:

  • Buitensport:

- Buiten op de sportaccommodaties voor iedereen t/m 26 jaar met meer dan 2 personen;

- Buiten vanaf 27 jaar met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand;

  • Binnensport: sportaccommodaties blijven dicht;
  • Wedstrijden zijn verboden, maar wel met het eigen team binnen de eigen club. Voorheen was dit alleen mogelijk voor jongeren tot en met 17 jaar.

De rijksoverheid heeft de volgende kaarten aangepast:

-- Voorzichtige verruiming lockdown per 3 maart 2021 -- 

-- Beeldsamenvatting coronaregels per 3 maart 2021 --

Verlenging lockdown tot 2 maart 2021

Op 2 februari j.l. heeft het kabinet besloten de lockdown voort te zetten tot en met tenminste 2 maart 2021. Het kabinet heeft tevens ook een routekaart vrijgegeven hoe het denkt uit de lockdown situatie te komen.

Volgens deze routekaart kunnen wij als platform onze activiteiten pas weer inplannen en voortzetten als het Corona risiconiveau weer terug is op het niveau "waakzaam".

We hopen heel snel weer te mogen starten. Houd de berichtgeving op deze website in de gaten. We houden jullie op de hoogte.

 -- Routekaart coronamaatregelen 2 feb 2021 --

Aanpassing/ annulering data regionale dangraad-examentraining

Vanwege de nieuwe coronaregels die m.i.v. 14 oktober 2020 vanaf 22:00 uur van kracht zijn, hebben de meeste Dojo’s de komende ingeplande dangraadexamentrainingen aangepast dan wel geheel geannuleerd.

Na één maand zal worden bezien of de dangraadexamentrainingen eventueel deels of weer volledig kunnen worden hervat op basis van de dan geldende coronaregels.

De evenementenkalender wordt zoveel als mogelijk bijgewerkt met de laatste stand van zaken. Op het moment van samenstelling van dit bericht, hebben wij nog niet van alle Dojo’s informatie doorgekregen m.b.t. het reilen en zeilen van het toepassen van de nieuwe coronaregels binnen hun Dojo’s.

Als je toch voornemens bent om bij een van de Dojo’s te willen gaan trainen voor jouw volgende dangraad, meld je dan vooraf aan bij de betreffende Dojo en neem altijd contact op met de betreffende Dojo alvorens je daarnaartoe afreist om teleurstelling te voorkomen!

Lees meer ...