Blogs/ Nieuws
Platform Shotokan Nederland

Voorzichtig meer lucht tijdens de lockdown

Op 23 februari j.l. heeft het kabinet besloten de lockdown en de avondklok voort te zetten in de komende periode van 3 maart tot tenminste 15 maart 2021.

Tijdens deze periode is een lichte verruiming voor de buitensport mogelijk gemaakt:

Kort samengevat:

  • Buitensport:

- Buiten op de sportaccommodaties voor iedereen t/m 26 jaar met meer dan 2 personen;

- Buiten vanaf 27 jaar met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand;

  • Binnensport: sportaccommodaties blijven dicht;
  • Wedstrijden zijn verboden, maar wel met het eigen team binnen de eigen club. Voorheen was dit alleen mogelijk voor jongeren tot en met 17 jaar.

De rijksoverheid heeft de volgende kaarten aangepast:

-- Voorzichtige verruiming lockdown per 3 maart 2021 -- 

-- Beeldsamenvatting coronaregels per 3 maart 2021 --

Verlenging lockdown tot 2 maart 2021

Op 2 februari j.l. heeft het kabinet besloten de lockdown voort te zetten tot en met tenminste 2 maart 2021. Het kabinet heeft tevens ook een routekaart vrijgegeven hoe het denkt uit de lockdown situatie te komen.

Volgens deze routekaart kunnen wij als platform onze activiteiten pas weer inplannen en voortzetten als het Corona risiconiveau weer terug is op het niveau "waakzaam".

We hopen heel snel weer te mogen starten. Houd de berichtgeving op deze website in de gaten. We houden jullie op de hoogte.

 -- Routekaart coronamaatregelen 2 feb 2021 --

KBN Danexamens december 2020 geannuleerd

Bericht van de Karate-Do Bond Nederland

We zijn als KBN genoodzaakt door de huidige overheidsmaatregelen en op aangeven van meerdere stijlplatformen de Danexamens uit te stellen tot mei 2021. Er kan in de huidige situatie niet optimaal worden getraind op de examenonderdelen waar contact noodzakelijk is. Bovendien kan het examen niet volgens het programma voldoende afgewerkt worden met de huidige regels. We hopen hiermee recht te doen aan iedereen die straks een volwaardig Danexamen wil gaan afleggen. Uiteraard blijven de reeds ontvangen inschrijvingen staan tot het eerstvolgende KBN danexamen in mei 2021. Een definitieve datum voor dit danexamen wordt z.s.m. bekend gemaakt.

Zie ook: KBN Danexamens geannuleerd

Bron foto: Karate-Do Bond Nederland

Aanpassing/ annulering data regionale dangraad-examentraining

Vanwege de nieuwe coronaregels die m.i.v. 14 oktober 2020 vanaf 22:00 uur van kracht zijn, hebben de meeste Dojo’s de komende ingeplande dangraadexamentrainingen aangepast dan wel geheel geannuleerd.

Na één maand zal worden bezien of de dangraadexamentrainingen eventueel deels of weer volledig kunnen worden hervat op basis van de dan geldende coronaregels.

De evenementenkalender wordt zoveel als mogelijk bijgewerkt met de laatste stand van zaken. Op het moment van samenstelling van dit bericht, hebben wij nog niet van alle Dojo’s informatie doorgekregen m.b.t. het reilen en zeilen van het toepassen van de nieuwe coronaregels binnen hun Dojo’s.

Als je toch voornemens bent om bij een van de Dojo’s te willen gaan trainen voor jouw volgende dangraad, meld je dan vooraf aan bij de betreffende Dojo en neem altijd contact op met de betreffende Dojo alvorens je daarnaartoe afreist om teleurstelling te voorkomen!

Lees meer ...
Geannuleerd - Landelijke dangraadexamentraining 07 november 2020

Naar aanleiding van de verontrustende berichten en besmettingen die zich als een olievlek uitsmeren, bericht ik u mede ook om in navolging op het besluit van het Wadoplatform, ook onze landelijke training van 7 november a.s. te annuleren.

We wachten tot het weer verantwoord is om mensen uit alle windstreken bijeen te brengen.

Lees meer ...
Bekendmaking data regionale dangraadexamentraining

In overleg met de leraren vanuit het Platform Shotokan Nederland is afgesproken dat zij hun Dojo ter beschikking stellen voor de regionale dangraadexamentrainingen en de voorbereidingen hierop.

Deze training staat open voor alle bij de KBN aangesloten Shotokan scholen en is toegankelijk vanaf bruine band.

Thema:      Dangraadexameneisen en -criteria

Vergeet uw tanto en stok niet mee te nemen.

Voorzorgsmaatregelen/sporten in coronatijd:
-  Alle dojo's hebben de nodige voorzorgsmaatregelen genomen conform de RIVM richtlijnen.
-  Neemt u zelf ook de verantwoordelijkheid svp.

De beschikbaarheid van de Dojo's voor de regionale dangraadexamentrainingen staan ingepland in de evenementenkalender van ons platform. Voor nadere informatie adviseer ik u ook deze evenementenkalender te raadplegen.

Voorlopig staan de regionale dangraadexamentrainingen ingepland tot aan de komende KBN dangraadexamens van zondag 13 december 2020.

Lees meer ...