Privacyverklaring Platform Shotokan Nederland

Platform Shotokan Nederland, Versie 1.1, d.d. 20-04-2020

Definities

Website:             www.platformshotokannederland.nl en alle onderliggende pagina’s;

Gebruiker:          Bezoekers van de website;

Organisatie:       Platform Shotokan Nederland, de bevoegde uitgever van de webpagina’s;

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze privacyverklaring.

In ons privacyverklaring geven we u duidelijkheid over welke gegevens er worden verzameld en welke gegevens door ons worden gebruikt.

Ons privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Platform Shotokan Nederland en niet op de diensten van derden. Door gebruik te maken van de website accepteert u ons privacyverklaring.

Privacy en aanmelding via ons contactformulier
Wanneer een gebruiker zich aanmeldt via ons contactformulier vragen wij de gebruiker om enkele persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze diensten voor u uit te kunnen voeren. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

Onderstaande persoonsgegevens verwerken wij als u zich aanmeldt via ons contactformulier:

 • Uw volledige naam (voornaam en achternaam);
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer privé;
 • Mobiele telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Naam, plaats en land aansluiting Karateschool;
 • Datum en tijd binnenkomst van uw vraag/verzoek;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens i.v.m. uw vraag en/of verzoek die u zelf aangeeft waarvoor u contact zoekt met Platform Shotokan Nederland

Privacy en e-mail
Wanneer een gebruiker e-mail(s) of andere berichten naar ons stuurt, kan het zijn dat wij het e-mailadres en de inhoud van de berichtgeving verzamelen en opslaan. De persoonsgegevens en de inhoud van de berichtgeving wordt niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

Onderstaande persoonsgegevens verwerken wij als u contact zoekt met ons via e-mail:

 • Uw volledige naam (voornaam en achternaam) als u dit zelf aangeeft;
 • Geslacht als u dit zelf aangeeft;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Overige persoonsgegevens die u zelf aangeeft in uw emailberichtgeving;
 • E-mailadres;
 • Datum en tijd van binnenkomst e-mail;
 • IP-adres.

Privacy en registratie
Bezoekers kunnen zich registreren door op de website een elektronisch gebruikersregistratieformulier in te vullen en deze via de website te versturen naar het Platform Shotokan Nederland.

Gebruikers die zich registreren dienen de met (*) verplicht gemarkeerde rubrieken in het gebruikersregistratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen.

Gebruikers die zich registreren dienen in te stemmen met deze voorwaarden en hiermee akkoord te gaan en met het feit dat Platform Shotokan Nederland deze gegevens opslaat d.m.v. het aanklikken van de rubriek “Ik ga akkoord”. De inhoud van de rubrieken in het gebruikersregistratieformulier worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

Platform Shotokan Nederland behoudt zich het recht voor om een gebruikersregistratie te weigeren of te beëindigen. Platform Shotokan Nederland zal de gebruiker van een weigering of beëindiging van haar/zijn gebruikersregistratie zo snel als mogelijk communiceren.

Privacy en gebruikersaccount
Een gebruiker die zich registreert krijgt een inlognaam (gebruikersaccount) toegekend die zelf kan worden gekozen met een zelf gekozen bijbehorend wachtwoord. De inlognaam is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Aan de inlognaam wordt standaard een gebruikersgroep toegekend waaraan de rechten van de gebruiker binnen de website van het Platform Shotokan Nederland zijn gedefinieerd.

De gebruiker dient zorgvuldig met het door haar/hem gekozen wachtwoord om te gaan, dit geheim te houden en op een veilige plek te bewaren of op te slaan. De gebruiker dient verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde direct aan Platform Shotokan Nederland te melden door te mailen naar .

Tot het tijdstip van de melding is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit door middel van het wachtwoord verkregen toegang tot en gebruik van de website en de inhoud.

Voor elke geregistreerde gebruiker worden de gegevens van het gebruikersaccount in een eigen profiel opgeslagen. Deze gegevens kunnen te allen tijde door de geregistreerde gebruiker worden aangepast via een menukeuze in het Dashboard. De gebruiker dient te allen tijde de verplichte rubrieken up-to-date te houden en deze naar waarheid in te vullen

Bewaartermijn
Platform Shotokan Nederland hanteert een onbeperkt bewaartermijn van uw persoonsgegevens. De reden hiervoor is dat deze gegevens benodigd zijn voor het actueel en bruikbaar houden van het gebruikersaccount. Aangezien het producten/diensten betreft met onbeperkte toegang, dient het account van de betreffende gebruiker ook een onbeperkte levensduur te hebben.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze website, kunnen leiden tot wijzigingen in onze privacyverklaring. De meest up-to-date versie van onze privacyverklaring staat altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uw privacyrechten
Iedere gebruiker van onze website en geregistreerde gebruikers waarvan wij persoonsgegevens verzamelen en die wij van u verwerken heeft het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren en/of over te dragen. Het verwijderen van deze persoonsgegevens is ook mogelijk tenzij de wettelijke bewaartermijn van deze persoonsgegevens de vernietiging van deze persoonsgegevens tegenhoudt en dus verwijdering hiervan niet is toegestaan.

Als u een beroep wilt doen op:

 • Uw privacyrechten of;
 • Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens. Neemt u dan contact op via e-mailadres .

Beveiliging persoonsgegevens
Platform Shotokan Nederland voert intern beleid om uw persoonsgegevens en onze eigen gegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegd toegang, verlies en diefstal. Als persoonsgegevens met verwerkers die namens Platform Shotokan Nederland diensten verlenen, worden gedeeld, heeft Platform Shotokan Nederland met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten. Met deze verwerkers is eveneens optimale beveiliging overeengekomen.

Klachten
Bent u ontevreden over de behandeling van uw aangemelde klacht bij Platform Shotokan Nederland over de verwerking van uw persoonsgegevens door Platform Shotokan Nederland, dan heeft u de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en/of opmerkingen
Mocht u vragen en/of opmerkingen over deze website hebben en/of informatie op deze website tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken via .


Logo Platform Shotokan Nederland
Een platform voor- en door Shotokan karateka's, -karatedocenten en -examinatoren.

Overig

Karate-Do Bond NL

Evenementen

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31

 

© 2019 - 2022 Copyrights Platform Shotokan Nederland