Disclaimer Platform Shotokan Nederland

Platform Shotokan Nederland, Versie 1.0, d.d. 08-01-2020

Definities

Website:             www.platformshotokannederland.nl en alle onderliggende pagina’s;

Gebruiker:          Bezoekers van de website;

Organisatie:       Platform Shotokan Nederland, de bevoegde uitgever van de webpagina’s;

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.platformshotokannederland.nl
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Platform Shotokan Nederland zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Platform Shotokan Nederland garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Platform Shotokan Nederland wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Platform Shotokan Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op onze website.

 

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website van Platform Shotokan Nederland staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Platform Shotokan Nederland niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s) berusten bij Platform Shotokan Nederland en zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker niet toegestaan informatie op deze website over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden of op enigerlei wijze openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Platform Shotokan Nederland. De gebruiker mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij ernaar streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het – tijdelijk-- niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade en ook voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

 

Wijzigingen
Platform Shotokan Nederland heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is de gebruiker raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Platform Shotokan Nederland.

Vragen en/of opmerkingen
Mocht u vragen en/of opmerkingen over deze website hebben en/of informatie op deze website tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken via .


Logo Platform Shotokan Nederland
Een platform voor- en door Shotokan karateka's, -karatedocenten en -examinatoren.

Overig

Karate-Do Bond NL

Evenementen

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31

 

© 2019 - 2022 Copyrights Platform Shotokan Nederland